Dự án KĐT mới Thủ Thiêm đã thu hồi được bao nhiêu đất?

Dự án KĐT mới Thủ Thiêm đã thu hồi được bao nhiêu đất?

VietTimes -- Theo số liệu từ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư KĐT mới Thủ Thiêm, tính đến ngày 22/5/2017 việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư đối với KĐT mới này đạt tỷ lệ đạt gần 100%. Cụ thể, lũy kế đã bồi thường, hỗ trợ được 14.349/14.353 hồ sơ đạt 99,97%, với diện tích 715,9731/719,9208 ha đất đạt 99,45%, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 17.158,560 tỷ đồng.