Sai phạm tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: Nguyên kế toán trưởng nộp lại 13,5 tỉ

Sai phạm tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: Nguyên kế toán trưởng nộp lại 13,5 tỉ

VietTimes -- Các cá nhân sai phạm tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã nộp vào tài khoản của Ban Chỉ đạo mở tạm tại kho bạc nhà nước TP. Cần Thơ trên 13,7 tỉ đồng. Trong số này, bà Lê Thị Thu Hằng, phó vụ trưởng Vụ kinh tế, nguyên kế toán trưởng nộp lại số tiền trên 13,5 tỉ đồng.