Doanh nghiệp Việt đã thực sự quan tâm, bảo vệ thương hiệu trên Internet?

Doanh nghiệp Việt đã thực sự quan tâm, bảo vệ thương hiệu trên Internet?

VietTimes -- Theo đánh giá của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), hầu như các cá nhân, doanh nghiệp chưa nhận thức hết tầm quan trọng của tên miền liên quan tới thương hiệu trên mạng. Các doanh nghiệp thường cho rằng khi tên thương mại, thương hiệu, sản phẩm được bảo hộ về sở hữu trí tuệ thì đương nhiên được “bảo hộ” đối với tên miền trên Internet. Tuy nhiên cách hiểu này là không chính xác.