Backup tin nhắn SMS vào email, Dropbox, Google Drive

Backup tin nhắn SMS vào email, Dropbox, Google Drive

Đôi khi bạn cần tham khảo các tin nhắn cũ chứa những thông tin quan trọng, và cách dễ nhất để đảm bảo bạn không bỏ qua bất kỳ thứ gì là sao lưu (backup). Trong bài viết hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc cách sao lưu tin nhắn trên Android do HowToGeek cung cấp.