Hoa Kỳ cần đáp ứng Triều Tiên điều gì trong cuộc họp lần 2?
Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần 2:

Hoa Kỳ cần đáp ứng Triều Tiên điều gì trong cuộc họp lần 2?

VietTimes -- Theo tác giả Alexander L. Vuving, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ được tiếp cận theo 3 lộ trình về kiểm soát vũ khí, chính trị và kinh tế. Kết quả tích cực trong mỗi lộ trình sẽ thúc đẩy tiến bộ cho những lộ trình còn lại. Và, Triều Tiên là một cơ hội về địa chính trị núp bóng mối đe dọa về an ninh đối với Hoa Kỳ.