Tăng cường chủ động, linh hoạt để bảo đảm an toàn thông tin

Tăng cường chủ động, linh hoạt để bảo đảm an toàn thông tin

VietTimes -- Cách tiếp cận bảo đảm an toàn thông tin mạng thay vì chỉ tập trung vào đầu tư hệ thống trang thiết bị từ nguồn vốn đầu tư phát triển như trước đây sẽ được chuyển sang hình thức kết hợp hài hòa sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn ngân sách chi sự nghiệp thường xuyên.