Sunshine Group ra mắt ứng dụng đột phá, ai sẽ là người hưởng lợi ?

Sunshine Group ra mắt ứng dụng đột phá, ai sẽ là người hưởng lợi ?

Sự kiện ra mắt Sunshine App diễn ra tối ngày 09/01/2020 tại TP. Hồ Chí Minh được coi là dấu mốc quan trọng của Sunshine Group trên con đường tiên phong kiến tạo những giá trị mới. “Nói được làm được”, Sunshine App, một giải pháp công nghệ tài chính sẽ tác động trực tiếp đến thị trường giao dịch Bất động sản truyền thống.