Chùm video: Đón Giáng sinh thời chiến ở Syria

Chùm video: Đón Giáng sinh thời chiến ở Syria

Giáng sinh năm nay là một ngày đầy lo âu của người dân Syria và thế giới. Tất cả đều chờ đợi và lo lắng về một cuộc tấn công khủng bố ở những vùng chính quyền Damascus kiểm soát. Không có thông tin về khủng bố, nhưng lại có nhiều video về giáng sinh.