Phận đắng cay người giải bí ẩn máy mật mã Enigma

Phận đắng cay người giải bí ẩn máy mật mã Enigma

Alan Turing, cha đẻ của ngành khoa học máy tính và nổi tiếng với phép thử Turing, một phương pháp để giúp phân biệt giữa người thật và trí thông minh nhân tạo là người giúp cơ quan Tình báo Anh giải mã thành công máy mật mã Enigma của Đức Quốc Xã.