Xây 'tượng đài nghìn tỉ' để làm gì?

Xây 'tượng đài nghìn tỉ' để làm gì?

Nghe con số 1.400 tỉ đồng để xây tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc ai cũng giật mình. 'Hội những người yêu cầu người khác làm từ thiện' lên tiếng: 'sao không đem chia cho người nghèo'. Nhưng cái đáng quan tâm là xây để làm gì, xây trong thời điểm này có thích hợp, hiệu quả hay không?