Chủ trương đầu tư 3 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội sẽ lên bàn nghị sự Quốc hội

Chủ trương đầu tư 3 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội sẽ lên bàn nghị sự Quốc hội

VietTimes -- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có văn bản chỉ đạo về chủ trương đầu tư 3 dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội. Trong đó Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng sớm trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư các tuyến đường sắt này tại kỳ họp cuối năm nay.