Loạn xây dựng tượng đài, phù điêu

Loạn xây dựng tượng đài, phù điêu

VietTimes -- Chưa có thống kê thật cụ thể, song vẫn có thể thấy khá rõ nhà nước và các địa phương mỗi năm đã chi lượng lớn ngân sách để làm tượng đài, phù điêu. Tuy nhiên, điều đáng cảnh báo là việc xây dựng tượng đài, phù điêu đã trở thành cuộc đua ngầm giữa các địa phương, làm tăng nguy cơ lãng phí ngân sách.