Những khoản nợ “biệt phái”…

Những khoản nợ “biệt phái”…

VietTimes – Nói là “biệt phái” vì những khoản nợ/khoản cho vay ấy, vì một lý do nào đó đã được “điều” qua một nơi, “nằm” ở đó một thời gian, hết “nhiệm kỳ” hay đến thời điểm phù hợp lại được đưa trở về “biên chế”…
Làm sao để vẫn ở ngân hàng và vẫn làm doanh nghiệp?

Làm sao để vẫn ở ngân hàng và vẫn làm doanh nghiệp?

VietTimes -- Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, mục đích của việc bổ sung quy định các sếp ngân hàng không kiêm nhiệm các chức danh tương đương tại các doanh nghiệp khác là để hạn chế lạm dụng quyền nhằm thực hiện các hoạt động đầu tư cấp tín dụng không trên cơ sở thị trường và tạo ra rủi ro lớn cho hoạt động của tổ chức tín dụng.

Khoanh vùng các ngân hàng đang phải “nuôi nợ xấu”, báo lãi “ảo”

Khoanh vùng các ngân hàng đang phải “nuôi nợ xấu”, báo lãi “ảo” Analysis

VietTimes – “Một số ngân hàng hiện nay đang phải liên tục huy động tiền gửi mới để trả lãi tiền gửi cũ vì lãi dự thu chưa thu được, ngân hàng chưa có tiền”. Báo cáo tài chính của ngân hàng mặc dù ghi nhận khoản lãi trên số tiền cho vay nhưng thực tế chưa nhận được “tiền tươi thóc thật”. 
Thu nhập “khủng” 20 triệu đồng/người/tháng ở Techcombank

Thu nhập “khủng” 20 triệu đồng/người/tháng ở Techcombank Analysis

VietTimes -- Có một khoản mục tài sản rất đáng lưu ý trong cơ cấu tài sản hiện tại của Techcombank là Phải thu từ hợp đồng bán nợ. Không loại trừ trường hợp đang có số lượng không nhỏ nợ đáng nghi ngờ đã được Techcombank “ẩn khéo” vào gần 7 nghìn tỷ đồng phải thu này.