“Mỹ tăng cường năng lực quân sự cho Việt Nam, làm nghiêng cán cân quyền lực về phía Washington“

“Mỹ tăng cường năng lực quân sự cho Việt Nam, làm nghiêng cán cân quyền lực về phía Washington“ Analysis

VietTimes -- Hợp tác quân sự chặt chẽ hơn giữa Mỹ và Việt Nam sẽ tăng cường năng lực của Việt Nam để thách thức Trung Quốc ở Biển Đông. Bước đi mang tính biểu tượng cao này nằm trong chiến lược của Washington nhằm tăng cường liên minh trên khắp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương chống  Trung Quốc”, Nghê Lạc Hùng phán bừa.