Nhiều phần mềm miễn phí hỗ trợ rà soát và bóc gỡ mã độc

Nhiều phần mềm miễn phí hỗ trợ rà soát và bóc gỡ mã độc

VietTimes – Phối hợp cùng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) - Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT),  Kaspersky, Group-IB, FireEye, F-Secure, ESET,... tham gia chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” nhằm đảm bảo an toàn thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Khởi động chiến dịch bóc gỡ mã độc quy mô lớn

Khởi động chiến dịch bóc gỡ mã độc quy mô lớn

VietTimes – “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” là chiến dịch vì cộng đồng, cung cấp các công cụ kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.