“Mốt” làm đi, làm lại và sẽ làm lại mãi!

“Mốt” làm đi, làm lại và sẽ làm lại mãi!

VietTime -- Hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương của nước ta xuất hiện tình trạng công việc phải làm đi, làm lại và sẽ còn làm lại mãi. Nhiều chuyên gia chua xót khi đưa ra nhận xét rất khôi hài rằng: “Làm đi, làm lại và sẽ làm lại mãi!” đang là cái "mốt" hợp thời, hợp xu thế và trở thành "thương hiệu độc quyền" của Việt Nam.