Thời “Nhà trường 4.0”, cần thêm nhiều sân chơi giáo dục trực tuyến thuần Việt

Thời “Nhà trường 4.0”, cần thêm nhiều sân chơi giáo dục trực tuyến thuần Việt

VietTimes -- Thế giới hiện nay là thế giới phẳng, nhà trường hiện nay là nhà trường 4.0 và việc học tập của các em học sinh cũng được tăng cường nhờ mạng internet. Hiện tại, có rất nhiều sân chơi giáo dục, nhưng những sân chơi giáo dục trực tuyến thuần Việt như “Trạng Nguyên Tiếng Việt” hướng tới việc trau dồi, phát huy những tinh hoa ngôn ngữ và văn hóa dân tộc, rèn luyện đạo đức, tính nhân văn thì chưa có nhiều.