4 dự án 80.000 tỷ đồng của VEF

4 dự án 80.000 tỷ đồng của VEF

VietTimes – HĐQT CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) vừa trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua chủ trương đầu tư của 4 dự án do công ty là chủ đầu tư.