Thi giới thiệu sách trực tuyến qua YouTube

Thi giới thiệu sách trực tuyến qua YouTube

VietTimes – Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, nhằm kết nối và truyền cảm hứng đọc sách cho người dân Việt Nam. Từ đó, chương trình nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, lan tỏa tri thức trong cộng đồng.