Ai sẽ kế nhiệm ông Chu Ngọc Anh ở Bộ Khoa học Công nghệ và những câu hỏi cần đặt ra

Ai sẽ kế nhiệm ông Chu Ngọc Anh ở Bộ Khoa học Công nghệ và những câu hỏi cần đặt ra

VietTimes – Cách đây ít ngày, ông Chu Ngọc Anh – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - đã được điều động về Thành ủy Hà Nội và tại kỳ họp HĐND thành phố ngày 25/9/2020, ông Chu Ngọc Anh đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, dư luận cũng dành mối quan tâm không kém xem ai sẽ kế nhiệm ông Chu Ngọc Anh ở Bộ Khoa học và Công nghệ.