Người Việt “chăm” cài ứng dụng di động nhất Châu Á - Thái Bình Dương

Người Việt “chăm” cài ứng dụng di động nhất Châu Á - Thái Bình Dương

VietTimes -- Số người sử dụng điện thoại thông minh tăng cao từ thành thị tới nông thôn; lượt tải ứng dụng (trên Google Play) đứng thứ 7 toàn cầu (đứng thứ 2 Đông Nam Á), số lượt tải và cài ứng dụng mới hàng tháng cao nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tăng trưởng doanh thu quảng cáo (eCPM) ấn tượng.