Vì sao Bộ Y tế đề nghị gộp mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV-2?

Vì sao Bộ Y tế đề nghị gộp mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV-2?

VietTimes – Việc gộp mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ có một số hạn chế như có thể phải quay lại nhóm đối tượng có kết quả mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2 để lấy lại mẫu làm xét nghiệm. Nhưng việc này có nhiều điểm làm việc đánh giá và kiểm soát dịch thuận lợi hơn nếu tỉ lệ dương tính của cộng đồng thấp.