Xem xét tăng lương hưu trong tháng 9

Chính phủ vừa giao Bộ LĐ,TB&XH đề xuất phương án cụ thể với Ban Chỉ đạo T.Ư về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công trong tháng 9/2015.

Xem xét tăng lương hưu trong tháng 9

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, về phương án mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau tháng 4/1993 có mức lương hưu thấp, Chính phủ vừa giao Bộ LĐ,TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất phương án cụ thể với Ban Chỉ đạo T.Ư về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công trong tháng 9/2015.

Trước đó, báo cáo Chính phủ, Bộ LĐ,TB&XH cho biết, tính đến hết tháng 6/2015, cả nước có 2.150.334 người đang hưởng lương hưu, mức lương hưu bình quân 3,92 triệu đồng/người/tháng. Bộ LĐ,TB&XH đề xuất xác định mức lương hưu thấp là mức lương hưu thấp hơn 2,5 triệu đồng/người/tháng. Theo đó, hiện cả nước có 233.597 người hưởng lương hưu với mức dưới 2,5 triệu đồng/tháng, chiếm 10,86% tổng số người hưởng lương hưu.

Theo Giao Thông