Việt Nam sắm siêu tăng T-90MS mạnh cỡ nào

Việt Nam sắm siêu tăng T-90MS mạnh cỡ nào Analysis

VietTimes -- Nguồn tin nước ngoài thông báo: Việt Nam đang đàm phán để mua khoảng 28 chiếc xe tăng T-90MS từ Nga, cùng với việc nâng cấp và hiện đại hóa các xe tăng hiện có. Bao gồm từ việc trang bị giáp phản ứng nổ, hệ thống bảo vệ chủ động đến việc nâng cấp hệ thống thân xe T-72 đã cũ.