Doanh nghiệp dịch vụ số "kêu trời" vì xây dựng CSDL số quá khó

Doanh nghiệp dịch vụ số "kêu trời" vì xây dựng CSDL số quá khó

VietTimes – "Chúng tôi kiến nghị sớm có quy định để chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu số, làm sao để các bộ, ngành, địa phương đang nắm giữ kho dữ liệu vui vẻ chia sẻ nguồn tài nguyên này. Có như vậy, các địa phương và các bộ, ngành được khai thác, sử dụng dữ liệu hiệu quả mà không tốn ngân sách quốc gia để làm lại", Tổng giám đốc FSI chia sẻ.

Ra mắt Trung tâm tiếp nhận giải đáp mọi thắc mắc về triển khai Chính phủ điện tử

Ra mắt Trung tâm tiếp nhận giải đáp mọi thắc mắc về triển khai Chính phủ điện tử

VietTimes -- Hoạt động tại địa chỉ: http://egov.mic.gov.vn/, hệ thống thông tin Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử bước đầu được thiết kế dành cho người dùng thuộc các cơ quan nhà nước cần tham vấn về các lĩnh vực Chính phủ điện tử, thực hiện kết nối đến Trung tâm để gửi câu hỏi, kiến nghị về phát triển Chính phủ điện tử.
Thủ tướng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử thống nhất, đồng bộ

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử thống nhất, đồng bộ

VietTimes -- Về việc xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, Thủ tướng đề nghị thực hiện giải pháp bảo đảm sự thống nhất về cách làm, sự kết nối thống nhất, đồng bộ giữa trung ương và địa phương. “Nếu không, sau này chúng ta triển khai mà không kết nối được thì rất phức tạp, mô hình khác nhau, cách làm, thiết bị khác nhau là vấn đề rất lớn”, Thủ tướng nói.