Vốn điều lệ của Vingroup đã vượt 18.000 tỷ đồng

HĐQT Tập đoàn Vingroup - CTCP VIC vừa tăng thêm 3.827 tỷ đồng vào phần vốn điều lệ. Sau tăng vốn, vốn điều lệ công ty đạt 18.415 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Vingroup đã vượt 18.000 tỷ đồng

Việc tăng vốn được thực hiện dưới hình thức phát hành thêm cổ phần phổ thông để trả cổ tức và chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần (đợt 52 và đợt 53).

Thời điểm thay đổi vốn là ngày 7/7/2015.

Mới đây, VIC vừa phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức với tỷ lệ chi trả là 1000:258, tương đương cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 258 cổ phần.

Với tổng số cổ phiếu VIC đang lưu hành là 1.458.788.685 cổ phiếu, công ty đã phát hành thêm khoảng hơn 376 nghìn cổ phiếu để trả cổ tức trong đợt này. Tổng số cổ phiếu VIC sau đợt phát hành thêm là hơn 1,8 triệu cổ phiếu.

VIC cho biết, nguồn tiền để trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế luỹ kế năm 2014 và quý I năm 2015 của công ty.

Theo Bizlive