Vingroup: Gần 3.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ được chuyển hết thành cổ phiếu

Theo bà Nguyễn Thị Dịu, Phó TGĐ Vingroup, trong 6 tháng cuối năm 2015, Tập đoàn dự đoán doanh thu bất động sản khoảng 10.000 tỷ đồng, cả năm khoảng 30.000 tỷ đồng. 

Vingroup: Gần 3.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ được chuyển hết thành cổ phiếu

Hiện tại Tập đoàn còn 140 triệu USD trái phiếu chưa chuyển đổi, tương đương khoảng gần 3.000 tỷ đồng. Lãnh đạo Vingroup dự đoán nhà đầu tư sẽ tiếp tục chuyển đổi hết trái phiếu thành cổ phiếu.

Đánh giá tác động của tỷ giá lên dòng vốn vay, phía Vingroup khẳng định tỷ lệ vay nước ngoài/tổng nợ của tập đoàn khoảng 25%, là mức hoàn toàn có thể kiểm soát được. 

Vingroup còn có doanh thu USD nhất định từ cộng đồng thuê khách sạn của Tập đoàn. Do đó, doanh thu USD của Tập đoàn dư sức trả các khoản vay nước ngoài, vì vậy tác động của phá giá không nhiều.

Theo Vinanet