Vingroup chuyển nhượng 6 triệu cổ phiếu tại Thời trang M.Y.M

VietTimes -- Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Vingroup còn sở hữu 5,7 triệu CP, chiếm 19% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thời trang M.Y.M

Tập đoàn Vingroup

Tập đoàn Vingroup

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (VIC – HSX) vừa công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Thời trang M.Y.M. Theo đó, Vingroup sẽ chuyển nhượng 6 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng theo giá trị mệnh giá là 60 tỷ đồng, chiếm 20% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thời trang M.Y.M

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, VIC còn sở hữu 5,7 triệu cổ phần, chiếm 19% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thời trang M.Y.M