Vinamilk sắp chi 4.000 tỷ tạm ứng cổ tức 40%

HĐQT CTCP Sữa Việt Nam ( mã VNM) đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu.

Vinamilk sắp chi 4.000 tỷ tạm ứng cổ tức 40%

Theo đó, Vinamilk sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 với tỷ lệ 40%, tương đương với mỗi cổ phiếu sở hữu, cổ đông sẽ nhận được 4.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, VNM cũng sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông với tỷ lệ 5:1.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/8/2015 và cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 4/9/2015.

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vinamilk sẽ chi khoảng hơn 4.000 tỷ đồng để thanh toán cổ tức và dự kiến công ty sẽ phát hành thêm hơn 200 triệu cổ phiếu.

Trước đó, VNM đã thông báo kế hoạch trả cổ tức đợt 2/2014 với tỷ lệ 20%. Theo đó, ngày 12/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 16/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng và đến ngày 26/6, công ty sẽ bắt đầu thực hiện thanh toán cổ tức. 

Kết thúc quý I/2015, VNM đạt doanh thu 8.716 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.560 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.557 tỷ đồng. So với kế hoạch lãi sau thuế 6.830 tỷ đồng trong năm 2015, Vinamilk đã hoàn thành 22% kế hoạch đề ra.

Theo Bizlive