Áp giá sàn vé máy bay: Bộ xin định hướng, không phải xin có cho thực hiện hay không

Áp giá sàn vé máy bay: Bộ xin định hướng, không phải xin có cho thực hiện hay không

VietTimes -- "Việc áp sàn giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ, nhưng việc Bộ xin ý kiến của Thủ tướng là để định hướng việc áp giá sàn vé máy bay như thế nào, không phải xin có cho thực hiện hay không. Bộ báo cáo Thủ tướng để Chính phủ có cách nhìn tổng quát và có những chính sách hợp lý"