Việt Nam nhập siêu gần 3,5 tỷ đô la Mỹ đến 15-12

Theo số liệu thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố, nhập siêu của Việt Nam đến 15-12-2015 là 3,5 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với mức 3,2 tỷ đô la Mỹ cho cả năm 2015 do Tổng cục Thống kê công bố vài ngày trước đây.

Việt Nam nhập siêu gần 3,5 tỷ đô la Mỹ đến 15-12

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15-12-2015 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 312,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,3% (tương ứng tăng 29,3 tỷ đô la Mỹ) so với cùng kỳ năm 2014.

Về xuất khẩu, tính đến hết ngày 15-12-2015 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 154,68 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% (tương ứng tăng gần 11,47 tỷ đô la Mỹ) so với cùng kỳ năm 2014.

Về nhập khẩu, tính đến hết ngày 15-12-2015 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 158,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7% (tương ứng tăng 17,87 tỷ đô la Mỹ) so với cùng kỳ năm 2014.

Các doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch nhập khẩu 93,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,6% (tương ứng tăng 13,27 tỷ đô la Mỹ), chiếm gần  59% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, mức thâm hụt của cả nước tính đến hết ngày 15-12-2015  là gần 3,5 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với mức của Tổng cục Thống kê công bố ngày 26-12-2015 vừa qua.

Theo đó, cán cân thương mại năm 2015 nhập siêu 3,2 tỷ USD (sau 3 năm liên tiếp xuất siêu), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,3 tỷ đô la Mỹ; khu vực FDI xuất siêu 17,1 tỷ đô la Mỹ. Thị trường Trung Quốc ước tính nhập siêu tới 32,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,5% so với năm trước; thị trường Nhật Bản sau nhiều năm xuất siêu, năm 2015 nhập siêu hơn 300 triệu đô la Mỹ.

Theo TBKTSG