Việc mua bán thông tin cá nhân sắp vào 'vòng kim cô'

VietTimes -- Sau khi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới, Luật An toàn thông tin mạng sẽ tập trung quy định về kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng nói chung và các quy định cụ thể về mua bán thông tin cá nhân, mật mã dân sự và cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Luật An toàn thông tin mạng nghiêm cấm hành vi “Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân” (Điều 7).

Luật An toàn thông tin mạng nghiêm cấm hành vi “Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân” (Điều 7).

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tại Hội nghị phổ biến Luật An toàn thông tin mạng sáng nay (13/4).

Sau gần 4 năm xây dựng và hoàn thiện, Luật An toàn thông tin mạng đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19/11/2015. Đây là bộ luật quan trọng để triển khai các hoạt động an toàn thông tin mạng ở Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới.

"Luật an toàn thông tin mạng là bước khởi đầu hoàn thiện khung pháp luật về an toàn thông tin một cách đồng bộ, khả thi. Luật sẽ phát huy tối đa các nguồn lực để đảm bảo an toàn thông tin mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội"- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.

Đồng thời, Luật An toàn thông tin mạng cũng hướng tới mục tiêu giám sát, phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng, đảm bảo hiệu quả công tác thực thi quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; mở rộng hợp tác quốc tế về an toàn thông tin mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Ông cũng nhấn mạnh, để triển khai hiệu quả các quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Bộ TT&TT sẽ chủ trì xây dựng các văn bản dưới luật và hướng dẫn triển khai, cùng với việc phổ biến luật một cách rộng rãi. Nội dung phổ biến sẽ tập trung vào 3 điểm chính: Thứ nhất, hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; Thứ hai, các quy định về kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng nói chung và các quy định cụ thể về kinh doanh mật mã dân sự và cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; Thứ ba, tham luận về một số vấn đề liên quan đến triển khai luật một số tổ chức, doanh nghiệp.

Đánh giá về mục tiêu của việc ban hành Luật An toàn thông tin mạng, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết: "Luật an toàn thông tin mạng được ban hành sẽ giải quyết các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, luật sẽ hoàn thiện các cơ sở pháp lý ổn định về an toàn thông tin theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ để phát huy các nguồn lực của đất nước để đảm bảo an toàn thông tin mạng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân; đẩy mạnh công tác giám sát, phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng và mở rộng hợp tác Quốc tế".