Ngán ngẩm du khách Trung Quốc: Tàu đến khiến Tây đi

Ngán ngẩm du khách Trung Quốc: Tàu đến khiến Tây đi

Sang du lịch đông nhưng chi tiêu hà tiện lại ý thức rất kém, khách Trung Quốc gây nhiều phiền toái cho các địa phương ở nước ta Tại TP Đà Nẵng và TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), trong 2 năm gần đây, lượng du khách Trung Quốc (TQ) tăng đột biến.