Vướng cơ chế, 05 dự án BT “khủng” tại Hà Nội sẽ ra sao?

Vướng cơ chế, 05 dự án BT “khủng” tại Hà Nội sẽ ra sao?

VietTimes -- Bộ Tài chính cho biết đã xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đăng trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến nhân dân; lấy ý kiến thành viên Chính phủ xây dựng Nghị định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT. Tuy đã chậm gần 1 năm nhưng đến nay Nghị định chưa thể hoàn thành, điều này đặt ra nhiều vấn đề cho các dự án đầu tư theo hình thức BT đang dang dở.