Tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng

Với lượng bán ròng thỏa thuận khá lớn cặp đôi VIC và MSN, khối ngoại đã có tuần bán ròng với tổng giá trị lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, xấp xỉ bằng giá trị bán ròng của cả tháng 1/2016.

Tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì tích cực bởi dòng tiền trong nước hoạt động sôi động cùng lượng giao dịch mua-bán tăng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các giao dịch lớn của khối ngoại trong tuần thường đến từ giao dịch thỏa thuận và tính chung cả tuần, khối này chỉ mua ròng hơn 65 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã thực hiện 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng mạnh. Tính chung, khối này mua vào với khối lượng 49,55 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 1.282,48 tỷ đồng, giảm gần 11% về lượng và 12,3% về giá trị so với tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 56,18 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng đạt 2.355,12 tỷ đồng, tăng 24,26% về lượng và hơn 56% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó.

Qua đó, khối ngoại đã bán ròng 6,64 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 10,45 triệu đơn vị, Tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.072,64 tỷ đồng, gấp hơn 23 lần so với tuần trước.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 4-8/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

4/4

11.975.140

9.066.030

2.909.110

227.060

188.550

38.510

5/4

8.186.800

19.029.730

-10.842.930

203.810

815.080

-611.270

6/4

9.432.130

15.427.940

-5.995.810

264.730

708.050

-443.320

7/4

10.278.900

4.838.820

5.440.080

278.330

169.050

109.280

8/4

9.672.350

7.821.980

1.850.370

308.550

474.390

-165.840

Tổng

49.545.320

56.184.500

-6.639.180

1.282.480

2.355.120

-1.072.640

Trong khi đó, trên sàn HNX, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên mua liên tiếp. Tính chung cả tuần, khối ngoại mua vào xấp xỉ tuần trước đạt 9,36 triệu đơn vị, tổng giá trị mua vào tương ứng 120 tỷ đồng, tăng 1,69% so với tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 3,11 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 77,24 tỷ đồng, tăng 3,28% về lượng và hơn 41,96% về giá trị so với tuần trước.

Qua đó, khối này đã mua ròng 6,26 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 42,76 tỷ đồng, giảm 2% về lượng và 32,77% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 4-8/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

4/4

2.512.500

619.020

1.893.480

29.130

9.270

19.860

5/4

1.430.500

585.992

844.508

19.930

8.540

11.390

6/4

2.254.425

729.901

1.524.524

28.810

23.980

4.830

7/4

2.034.528

630.200

1.404.328

24.020

19.880

4.140

8/4

1.132.140

542.100

590.040

18.110

15.570

2.540

Tổng

9.364.093

3.107.213

6.256.880

120.000

77.240

42.760

Tổng cộng tuần qua trên hai sàn, khối ngoại đã bán ròng 382.300 đơn vị với tổng giá trị lên đến 1.029,88 tỷ đồng; trong khi tuần trước mua ròng 16,83 triệu đơn vị, tổng giá trị 17,09 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cũng giống tuần trước đó, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tuần qua tiếp tục diễn biến trái chiều nhau khi mua ròng trên HNX và bán ròng trên HOSE. Tuy nhiên, với lượng bán ròng đột biến cổ phiếu lớn VIC và MSN, khối ngoại cũng đã có những phiên bán ròng kỷ lục nhất trong hơn 1 năm và có tuần bán ròng mạnh trên sàn HOSE.

Với 2 phiên liên tiếp bị bán ròng thỏa thuận hàng trăm tỷ đồng, VIC vẫn là cổ phiếu dẫn đầu trong danh mục bán ròng mạnh của tuần đạt khối lượng 24,15 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị lên tới 1.142,8 tỷ đồng.

Tiếp đó, với phiên bán ròng thỏa thuận mạnh vào cuối tuần khiến MSN đứng ở vị trí thứ 2 trong danh mục bán ròng mạnh đạt 3,27 triệu đơn vị, trị giá tương ứng 245,36 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu được mua ròng khá hạn chế. Với những phiên liên tiếp được mua ròng mạnh, SSI tiếp tục là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất cả tuần đạt khối lượng 5,32 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 115,55 tỷ đồng.

Tiếp đó, MBB được mua ròng 2,21 triệu đơn vị, trị giá 31,69 tỷ đồng và HPG được mua ròng 2,18 triệu đơn vị, trị giá 65,44 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, SCR tiếp tục là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 2,34 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 21,24 tỷ đồng.

Còn xét giá trị, PVS là cổ phiếu dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh đạt 27,41 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 1,77 triệu đơn vị.

Trong khi đó, NET là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt khối lượng 789.100 đơn vị, tổng giá trị tương ứng đạt 29,42 tỷ đồng.

Theo ĐTCK