Từ tháng 4/2017, TP.HCM sẽ chấm dứt sử dụng bản giấy

VietTimes -- Trong tháng 4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM sẽ cung cấp chữ ký số cho Thủ trưởng các Sở-ngành, Chủ tịch UBND các quận-huyện và bắt buộc các đơn vị này liên thông nội bộ, chấm dứt sử dụng bản giấy khi có chữ ký số.

TP. HCM tiến tới sử dụng văn bản điện tử thay văn bản giấy. Ảnh minh họa: Internet.

TP. HCM tiến tới sử dụng văn bản điện tử thay văn bản giấy. Ảnh minh họa: Internet.

UBND TPHCM đã giao Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn cho các Sở - ngành, quận - huyện về phân loại đánh giá thi đua công tác cải cách hành chính năm 2017; dự thảo tờ trình của UBND Thành phố báo cáo Thường trực HĐND Thành phố tại kỳ họp tới đối với những thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến được giảm, miễn lệ phí thuộc thẩm quyền của thành phố, để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia, đảm bảo sự minh bạch công khai, tạo sự đồng thuận, sự ủng hộ cam kết trách nhiệm giữa chính quyền và các doanh nghiệp, đồng thời hạn chế tối đa sự giao tiếp giữa cán bộ với doanh nghiệp và người dân.

Cũng trong tháng 4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ trình Kế hoạch tổ chức Hội chợ công nghệ thông tin kết nối doanh nghiệp công nghệ thông tin và chính quyền trong việc xây dựng chính quyền điện tử, trong đó các quận - huyện, phường - xã sẽ tham khảo và ký hợp đồng với các doanh nghiệp công nghệ thông tin theo phương thức thuê, mướn để đầu tư trang thiết bị, phần mềm phục vụ cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến.

Trong tháng 4/2017, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải báo cáo UBND Thành phố về phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn thành phố, đồng thời công bố, công khai chỉ tiêu quy hoạch, mật độ dân cư trên từng địa bàn quận - huyện để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp một cách dễ dàng và tiện ích nhất.

Chủ tịch UBND các quận - huyện, phường - xã phối hợp các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về xây dựng chính quyền điện tử; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu xây dựng 322 Tổ tư vấn ở 322 phường - xã để giúp cho bà con hiểu và thực hành về dịch vụ công trực tuyến tại nơi cư trú; phối hợp với lực lượng tình nguyện của Thành đoàn, nhất là người đoàn viên hiểu biết về công nghệ thông tin để hướng dẫn, giúp cho bà con đăng ký dịch vụ công trực tuyến, để tạo thói quen cũng như thấy được sự tiện ích, qua đó làm tăng tỷ lệ người tham gia trực tuyến.

Từ nay đến cuối năm 2017, các quận - huyện phải tổ chức ít nhất 2 cuộc tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp hướng dẫn đối với dịch vụ công trực tuyến.