Từ ngày 15/1/2020, quy định kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ chính thức bị “khai tử”

VietTimes -- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên có giá trị sử dụng.

Chứng chỉ ngoại ngữ

Chứng chỉ ngoại ngữ

Theo đó, các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ trong chương trình giáo dục thường xuyên tại quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chính thức bị bãi bỏ từ ngày 15/1/2020.

Các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quyết định trên của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vẫn có giá trị sử dụng.

Các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai trước ngày Thông tư của Bộ GD&ĐT có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi khóa học kết thúc.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học; hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm; hiệu trưởng trường trung cấp sư phạm; giám đốc sở giáo dục và đào tạo; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.