"Tư lệnh" giao thông lý giải vì sao "thừa" hơn 14.000 tỷ đồng đầu tư các đường lớn

Khoản trái phiếu Chính phủ còn dư 14.259 tỷ đồng được bố trí đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh khiến nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn liệu có phải khi lập dự toán đã kê vống lên dẫn đến dư vốn hay thực sự là do tiết kiệm?

Bộ trưởng Đinh La Thăng

Bộ trưởng Đinh La Thăng

Theo báo cáo của Chính phủ, tổng mức vốn đã được bố trí đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên là 64.294 tỷ đồng. Đến nay, sau khi rà soát lại, do không phải sử dụng vốn dự phòng trượt giá; điều chỉnh thiết kế cho phù hợp; sử dụng biện pháp tổ chức thi công hợp lý; tiết kiệm 5% dự toán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổng kinh phí dự kiến để thực hiện các dự án chỉ còn 50.035 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ còn dư là 14.259 tỷ đồng.

Cuối giờ chiều phiên thảo luận ngày 3/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã đăng đàn giải trình thêm về khoản trái phiếu dư này.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, việc lập dự toán theo các quy định của pháp luật, việc thẩm định đầu tư lập dự toán phải theo quy định của Luật Xây dựng, theo các Nghị định, Thông tư đã được ban hành, “không phải thích lập bao nhiêu thì lập”. Tất cả dự toán của dự án này đều được Viện Kinh tế của Bộ Xây dựng thẩm định trước khi Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án.

Cụ thể khoản vốn dư hơn 14.000 tỷ đồng, có hơn 4.400 tỷ đồng được cắt giảm do chênh lệch tổng nguồn vốn bố trí cho các dự án và tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt. Giảm 1.070 tỷ đồng do thực hiện chỉ định thầu (được Chính phủ cho phép) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Giảm 5% chi phí xây lắp, chi tư vấn. Giảm 686 tỷ đồng do chi phí giải phóng mặt bằng giảm, việc giải phóng mặt bằng  do trực tiếp các tỉnh thực hiện.

“Khoảng giảm lớn nhất, 6.290 tỷ đồng, do rút ngắn thời gian thi công 1 năm đối với Quốc lộ 1 và 1,5 năm đối với đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên trong đó có bao gồm chi phí dự phòng trượt giá của dự án”, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói.

Theo theo quy định, khoản dự phòng trượt giá này khoảng 26% trong đó 10% dự phòng khối lượng được xác định theo thông tư của Bộ xây dựng và 16% dự phòng trượt giá theo thời gian thi công của dự án là 3 năm và chỉ số giá xây dựng 3 năm gần nhất so với thời điểm phê duyệt dự án do địa phương ban hành. Dự án thực hiện nhanh nên không sử dụng đến khoản dự phòng này.

Ngoài ra, giảm 1.728 tỷ đồng do trong quá trình triển khai Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các khâu thiết kế, dự toán, áp dụng biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế vừa đảm bảo kỹ thuật, kinh tế, giảm giá thành công trình…

Theo Bizlive