Từ 1/7: Xe máy điện phải nộp phí trước bạ

VietTimes -- UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc xe máy điện phải nộp lệ phí trước bạ khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kể từ ngày 1/7/2016.

Kể từ ngày 1/7/2016 trở đi, chủ tài sản khi làm thủ tục đăng ký xe với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kể từ ngày 1/7/2016 trở đi, chủ tài sản khi làm thủ tục đăng ký xe với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Tài chính vừa có công văn về việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký đến hết 30/6/2016. Kể từ ngày 1/7 tới, chủ tài sản làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế thành phố ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ làm căn cứ thu lệ phí đối với xe máy điện.    

UBND TP Hà Nội giao Cục Thuế thành phố chỉ đạo các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã hướng dẫn người dân kê khai và nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy điện.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã và các Ngân hàng ủy nhiệm thu trên địa bàn thành phố bố trí cơ sở vật chất, cán bộ tiếp nhận và thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn thủ tục đăng ký và thực hiện cấp biển xe máy điện tại các điểm đăng ký xe quận, huyện, thị xã theo quy định.

Tổng hợp