Từ 1/7, Hà Nội áp dụng hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp

VietTimes -- Cùng với việc đảm bảo 55% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 trong năm nay, Thành phố dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và triển khai hệ thống 1 cửa điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2017.

Sở TT&TT Hà Nội đã chủ trì triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến 168 phường, 12 quận và 10 sở. Ảnh minh hoạ: Internet.

Sở TT&TT Hà Nội đã chủ trì triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến 168 phường, 12 quận và 10 sở. Ảnh minh hoạ: Internet.

Đó là một nội dung trong nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành TT&TT Thủ đô trong nửa cuối năm nay vừa được bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết khi trao đổi về kết quả hoạt động của ngành TT&TT 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Theo bà Phan Lan Tú, trong 6 tháng cuối năm 2017, song song với việc tiếp tục tập trung hoàn thiện, triển khai đồng bộ các kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm nay, Sở sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng Trung tâm dữ liệu chính tại Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn Viettel, đảm bảo đường truyền mạng WAN; triển khai Trung tâm giám sát, điều hành CNTT của Thành phố.

Trong thời gian tới, Sở tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm khác như: đảm bảo an toàn thông tin đối với các ứng dụng; triển khai mở rộng chữ ký số chuyên dùng; tiếp tục xây dựng, cập nhật và khai thác chia sẻ các cở dữ liệu cốt lõi, triển khai diện rộng số hóa dữ liệu; triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Kế hoạch 09 ngày 12/1/2017 của UBND Thành phố.

Đồng thời, triển khai thí điểm và mở rộng các ứng dụng CNTT, hệ thống thông tin trong các lĩnh vực chuyên ngành và các ứng dụng thành phố thông minh; trình Hội đồng nhân dân Thành phố điều chỉnh Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và cơ chế hỗ trợ đặc thù cho các cán bộ, công chức làm CNTT...

Đánh giá về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, bà Phan Lan Tú cho rằng, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội đang được triển khai tích cực, đảm bảo đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử Thủ đô.

Cụ thể, nửa đầu năm nay, Sở TT&TT đã tham mưu với UBND Thành phố ban hành, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2017, Quy định quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo điều hành của Thành phố, Kế hoạch 09 ngày 12/1/2017 của UBND Thành phố về việc triển khai vận hành chính thức các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai.

Sở TT&TT đã hoàn thiện và trình UBND Thành phố phê duyệt Khung kiến trúc, chiến lược, lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện và xây dựng đề án Thành phố thông minh; đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp có tờ trình UBND Thành phố về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 triển khai năm 2017 của Thành phố.

Cùng với việc tiếp tục triển khai hạ tầng truyền dẫn, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu Dân cư và triển khai các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố, trong 6 tháng đầu năm nay, Sở TT&TT Hà Nội đã chủ trì triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến 168 phường, 12 quận và 10 sở.

Cụ thể, triển khai kế hoạch năm 2017, đến nay Thành phố đã đưa vào vận hành chính thức 46/96 dịch vụ công trực tuyến, vận hành thử nghiệm 32/96 dịch vụ công trực tuyến và đang tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ công còn lại để triển khai cung cấp trực tuyến mức độ cao. Thành phố đã thí điểm triển khai 2 dịch vụ công trực tuyến mức 4, thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện Hà Nội.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm
Phần 6: Việt Nam nên tắt 2G hay 3G?

Phần 6: Việt Nam nên tắt 2G hay 3G?

VietTimes – Bộ Thông tin và Truyền thông đã có kế hoạch ngắt kết nối 2G khi công nghệ 5G được triển khai thương mại chính thức. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, người ta lại định ngắt 3G chứ không phải 2G.