Từ 1.1.2016, lương tối thiểu tăng thêm 250 - 400.000 đồng/tháng

Từ ngày 1.1.2016, mức lương tối thiểu của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp được áp dụng từ 2,4 - 3,5 triệu đồng/tháng. 

Từ 1.1.2016, mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 250 - 400.000 đồng/tháng - Ảnh: Ngọc Thắng

Từ 1.1.2016, mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 250 - 400.000 đồng/tháng - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo Nghị định 122 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng với người lao động, mức lương tối thiểu vùng năm 2016 sẽ cao hơn mức lương hiện nay khoảng 250.000 - 400.000 đồng/tháng, tương đương với mức tăng 12,4%.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp ở vùng 1 tăng từ 3,1 triệu đồng lên 3,5 triệu đồng/tháng; vùng 2 tăng từ 2,75 triệu đồng lên 3,1 triệu đồng/tháng; vùng 3 từ 2,4 triệu đồng lên 2,7 triệu đồng đồng/tháng; vùng 4 từ 2,15 triệu đồng lên 2,4 triệu đồng/tháng.

Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu vùng như trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Ngoài ra, khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ; làm việc vào ban đêm; làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

 Đây cũng là mức lương tối thiểu mà Hội đồng tiền lương Quốc gia thông qua trong tháng 9.2015 để trình Chính phủ phê duyệt. 

Theo Thanh Niên