TPHCM hỗ trợ lãi vay cho dự án đầu tư ở nước ngoài

Dự án xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị kinh doanh hàng hóa tại một số thị trường ngoài nước như Lào, Campuchia, và các dự án đầu tư sản xuất trong khu công nghiệp tại Moscow (Nga) dự kiến sẽ được ngân sách TPHCM hỗ trợ 50% lãi vay.

Một siêu thị Việt Nam tại Campuchia

Một siêu thị Việt Nam tại Campuchia

Nội dung hỗ trợ nói trên được nêu ra tại dự thảo tờ trình về điều chỉnh, bổ sung chương trình kích cầu của thành phố đang được các sở, ngành TPHCM soạn thảo và dự kiến được UBND thành phố ban hành trong tháng 9 này.

Các dự án xây dựng trung tâm thương mại và siêu thị kinh doanh hàng hóa ở các nước nói trên phải đảm bảo bố trí tối thiểu 70% diện tích sàn xây dựng để quảng bá, kinh doanh hàng hóa do Việt Nam sản xuất, và cơ cấu hàng Việt Nam sản xuất chiếm tỷ lệ tối thiểu 70% trong các chủng loại hàng hóa được bày bán.

Ngoài các dự án đầu tư ra nước ngoài nêu trên, các đối tượng được ngân sách thành phố hỗ trợ 50% lãi vay còn có các dự án xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, đầu tư cơ sở giết mổ, sản xuất giống gia súc, gia cầm, sản xuất thức ăn chăn nuôi … Các dự án này phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, không gây ô nhiễm môi trường.

Các dự án đầu tư ở các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, văn hóa, hạ tầng và môi trường cũng được bổ sung vào đối tượng được hỗ trợ lãi vay. Chẳng hạn như các dự án nâng cấp lưới điện, ngầm hóa cáp viễn thông, xây dựng nhà máy phát điện sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo phù hợp với quy hoạch được duyệt cũng được ngân sách thành phố hỗ trợ 50% lãi vay.

Đặc biệt, các dự án đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ thuộc bốn ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố như cơ khí, cao su, nhựa, chế biến tinh lương thực thực phẩm, dệt may, da giày, điện tử – công nghệ thông tin sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ lãi vay.

Dự kiến tổng vốn vay của các dự án được ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay thông qua chương trình kích cầu này không quá 12.000 tỉ đồng. Ngân sách thành phố không thanh toán phần lãi phát sinh do chủ đầu tư không hoàn trả lại vốn gốc đúng thời hạn quy định trong dự án được duyệt.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố đã được triển khai 14 năm qua (từ năm 2000 đến tháng 7-2015) với khoảng 880 dự án được duyệt hỗ trợ với tổng vốn đầu tư bình quân mỗi dự án dao động từ 35 đến 80 tỉ đồng.

Theo TBKTSG