TPHCM: 100% dịch vụ công về giao thông vận tải ở mức độ 3 và 4

VietTimes -- Trong năm 2017, Sở Giao thông vận tải TPHCM đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính trong danh mục các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết được triển khai ở mức độ 3 và mức độ 4.

Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử đề ra mục tiêu đến hết năm 2016, các bộ, ngành Trung ương có 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến.

Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử đề ra mục tiêu đến hết năm 2016, các bộ, ngành Trung ương có 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến.

Theo Cổng thông tin điện tử TPHCM, ngày 9/2, Sở Giao thông vận tải TPHCM công bố 15 loại thủ tục hành chính trong danh mục các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4. Theo đó, người dân không cần đến trực tiếp mà có thể thực hiện qua mạng tại nhà các thủ tục hành chính về giao thông vận tải.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải sẽ triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4 với 3 loại thủ tục: Cấp (đổi) phù hiệu ôtô; cấp (đổi) biển hiệu ôtô vận chuyển khách du lịch và cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải.

Triển khai dịch vụ công mức độ 3 với 12 loại thủ tục: Cấp đổi giấy phép lái xe; thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu; chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu; cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại; cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại; cấp giấy phép liên vận Việt - Lào - Campuchia đối với phương tiện vận tải thương mại; cấp giấy phép liên vận Việt - Lào - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại; cấp phép xe lưu thông vào giờ hạn chế lưu thông theo QĐ 121 của UBND TPHCM; cấp phép lưu hành lưu hành đặc biệt; cấp phép cho xe ôtô vận tải, xe chuyên dụng, xe ôtô con, xe khách lưu thông vào đường cấm, giờ cấm trong khu vực nội đô; cấp phép cho xe ôtô vận tải, xe chuyên dụng, xe ôtô con, xe khách lưu thông vào đường cấm trong khu vực nội đô thành phố.

Theo kế hoạch cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải TPHCM, năm 2017, mục tiêu đặt ra là 100% thủ tục hành chính trong danh mục các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết được triển khai ở mức độ 3 và mức độ 4.

Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn phấn đấu đạt trên 90%, đồng thời sẽ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo 100% các công việc của Sở được kiểm soát bằng phần mềm quản lý.

Về công tác cán bộ, đơn vị này khẳng định sẽ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30 của UBND thành phố về giải pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ hành chính. Xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện quy định về thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn. Công khai và cập nhật đầy đủ, kịp thời những thủ tục hành chính đang có hiệu lực trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải...

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, người dân thực hiện thủ tục về giao thông vận tải sẽ điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến các đơn vị liên quan trực thuộc Sở Giao thông vận tải TPHCM. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, người dân có thể thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Cổng giao dịch trực tuyến dịch vụ công về giao thông vận tải:  http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn hoặc http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn. Số điện thoại hỗ trợ tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện 38.237.439 hoặc 38.257.062.