TP HCM thu hồi hàng trăm địa chỉ nhà, đất sở hữu Nhà nước

Trong năm 2015, UBND TP HCM sẽ sắp xếp lại, xử lý nhà đất (thu hồi, bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất) đối với 263 địa chỉ nhà đất tại Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh thuộc sở hữu Nhà nước.

TP HCM thu hồi hàng trăm địa chỉ nhà, đất sở hữu Nhà nước

Song song với việc thu hồi, thành phố còn tiến hành kiểm tra 5.235 địa chỉ nhà đất cũng thuộc sở hữu Nhà nước. Dự kiến năm 2016, thành phố sẽ hậu kiểm 2.143 địa chỉ nhà đất để hoàn thành phê duyệt phương án xử lý.

Ủy ban vừa ban hành Quy trình tiếp nhận cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Theo đó, việc chuyển giao nhà ở được thực hiện sau khi có kết quả phê duyệt phương án sắp xếp lại nhà đất của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và các đơn vị quản lý, vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có nghĩa vụ phải công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông danh mục các dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn.

Các đối tượng có nhu cầu thuê, thuê mua sẽ nộp 2 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 14/2013/TT ban hành ngày 19/9/2013 (của Bộ Xây dựng) về Sở Xây dựng hoặc các đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở xã hội. Thời gian giải quyết hồ sơ là 20 ngày, kể từ thời điểm nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo Vnexpress