TP.HCM đề xuất đấu giá quỹ nhà tái định cư để tăng nguồn thu

VietTimes -- TP.HCM kiến nghị điều chuyển, hoặc bán đấu giá quỹ nhà tái định cư để thu hồi vốn ngân sách nhằm đảm bảo vốn cho chi đầu tư phát triển.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ảnh minh họa, nguồn internet


UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng, kiến nghị một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Theo đó, về nguyên tắc TP.HCM kiến nghị việc bố trí vốn phải tuân thủ thứ tự ưu tiên theo Luật Đầu tư công. Đồng thời, bố trí vốn phải theo khả năng cân đối ngân sách, huy động vốn đến đâu bố trí vốn đến đó, thực hiện nhiều giải pháp nhằm huy động thêm các nguồn vốn khác để chi cho đầu tư công, phấn đấu tổng mức vốn cho đầu tư công năm 2017 phải cao hơn so với năm 2016.

Một trong số những giải pháp được đưa ra là, TP.HCM đề nghị được rà soát lại toàn bộ quỹ nhà tái định cư trên địa bàn, có phương án điều chuyển hoặc bán đấu giá quỹ nhà tái định cư đến nay chưa bố trí được để thu hồi vốn ngân sách tạm ứng, tăng thu nhằm đảm bảo đủ nguồn bố trí cho chi đầu tư phát triển.

Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp thì cần có phương án điều chỉnh giảm vốn, và sẽ bổ sung vốn cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm.

Đối với các dự án đã được các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và chủ đầu tư đăng ký thực hiện từ nguồn vốn ngân sách thành phố đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong quá trình thực hiện nếu có nhà đầu tư quan tâm, đăng ký đầu tư thì rà soát, báo cáo UBND TP chấp thuận chủ trương chuyển đổi sang hình thức đối tác công tư.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đề xuất đẩy mạnh thực hiện chương trình kích cầu đầu tư; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án, có biện pháp xử lý đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm.