Tổ chức Jabhat Al-Nusra Al Qaeda Syria) chuẩn bị 6000 tay súng tấn công Aleppo

Tổ chức Jabhat Al-Nusra Al Qaeda Syria) chuẩn bị 6000 tay súng tấn công Aleppo

VietTimes-- Lực lượng Hồi giáo cực đoan Jabhat Al-Nusra (Al Qaeda Syria) tập hợp một lực lượng khoảng 6.000 tay súng, chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào tỉnh Aleppo. Lực lượng Dân chủ Syria chuẩn bị lực lượng tấn công vào thành phố Raqqa. Quân đội Iraq quyết tâm giải phóng thành phố Fallujah.