Công nghệ giáo dục và những điều “lạ lùng” của GS. Hồ Ngọc Đại

Công nghệ giáo dục và những điều “lạ lùng” của GS. Hồ Ngọc Đại

VietTimes – Quá trình hình thành nên “công nghệ giáo dục” cũng là một điều "lạ lùng" nhưng đã trở nên thân thuộc với GS. Hồ Ngọc Đại. Nó là tổng hòa của quá trình trải nghiệm, nghiên cứu và “thực nghiệm” không chỉ của riêng ông mà còn mang sự kế thừa các thành tựu của những người làm khoa học khác.