Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu

VietTimes -- Phiên họp thứ 6 của UBTVQH sẽ diễn ra từ ngày 9/1-11/1/2017. Dự kiến Chương trình làm việc thành viên UBTVQH sẽ cho ý kiến dự thảo Nghị quyết xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

Tại phiên họp thứ 5 UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội cho biết Chính phủ đề nghị lùi thời gian trình để nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết

Tại phiên họp thứ 5 UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội cho biết Chính phủ đề nghị lùi thời gian trình để nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết

Theo dự kiến Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ trình bày Tờ trình, còn Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra trước khi UBTVQH cho ý kiến vào cuối phiên họp.

Trước đó, tại Phiên họp thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận, sẽ rút dự thảo Nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu có sai phạm ra khỏi chương trình làm việc do Chính phủ chưa kịp chuẩn bị để trình UBTVQH trong tháng 12/2016. Đây là nội dung quan trọng cần có thêm thời gian để nghiên cứu thấu đáo.

Trong Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 vừa qua, Quốc hội đã phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016, do có những vi phạm về công tác cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ nêu trên, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, gây bức xúc trong xã hội, được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn.