RMIT Việt Nam đề xuất ứng dụng thực tế ảo hỗn hợp tại các trường đại học

RMIT Việt Nam đề xuất ứng dụng thực tế ảo hỗn hợp tại các trường đại học

VietTimes -- Thực tế ảo hỗn hợp là công nghệ từng bị nhiều nhóm người khác nhau cho là viển vông, bí hiểm hoặc thiếu thực tế. Công nghệ này giờ đã tìm được đường tiến sâu vào giáo dục đại học. Phòng thí nghiệm thực tế ảo hỗn hợp là nơi để mọi người có thể tạo ra những sản phẩm cải thiện cuộc sống người dân Việt Nam.