Thua kiện, Đà Nẵng kháng cáo bản án sơ thẩm trong vụ kiện đấu giá lô đất A20 của Vipico

VietTimes -- Sau khi TAND TP Đà Nẵng tuyên án sơ thẩm vụ Công ty Vipico kiện UBND TP Đà Nẵng trong vụ kiện đấu giá lô đất A20 đường Võ Văn Kiệt, ngày 17/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký đơn kháng cáo gửi TAND cấp cao tại Đà Nẵng.
Lô đất A20 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Lô đất A20 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Đơn kháng cáo do ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, người đại diện theo pháp luật - ký và gửi Tòa án cấp phúc thẩm TAND cấp cao tại Đà Nẵng, có nội dung kháng cáo toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm số 22/2019/HC-ST ngày 25-26/9 của TAND TP Đà Nẵng liên quan đến vụ kiện giữa Công ty TNHH Một thành viên Vipico (Công ty Vipico) với TP này.

Đơn yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm TAND cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận đơn kháng cáo của UBND TP Đà Nẵng; Sửa bản án sơ thẩm của TAND TP Đà Nẵng tuyên trước đó, không chấp nhận toàn bộ đơn kiện của Công ty Vipico yêu cầu hủy toàn bộ Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND TP. Đà Nẵng về việc hủy Quyết định số 4105/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) của Công ty Vipico.

Trong đơn kháng cáo, UBND TP Đà Nẵng cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn diện, khách quan vụ án; áp dụng không đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, từ đó dẫn đến hủy Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND TP Đà Nẵng về việc hủy Quyết định số 4105/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND TP, công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) là trái pháp luật. 

Nội dung kháng cáo của UBND TP Đà Nẵng đối với bản án sơ thẩm vụ kiện giữa Công ty Vipico và UBND TP Đà Nẵng liên quan đến lô đất A20 đường Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)
Nội dung kháng cáo của UBND TP Đà Nẵng đối với bản án sơ thẩm vụ kiện giữa Công ty Vipico và UBND TP Đà Nẵng liên quan đến lô đất A20 đường Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

Giữ nguyên quan điểm giống như luật sư đại diện cho UBND TP Đà Nẵng tranh tụng tại tòa sơ thẩm, đơn kháng cáo của UBND TP Đà Nẵng cho rằng, TAND TP Đà Nẵng phải áp dụng khoản 5, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/04/2015 của Bộ trưởng Bộ TN&MT và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền đất hoặc cho thuê đất (Thông tư số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP không căn cứ Luật Quản lý thuế và Nghị định số 45/2014/NĐ-CP) để không chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của Công ty Vipico. 

Việc tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 để xét xử là trái luật, vì quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC chỉ điều chỉnh và áp dụng đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá...; Bên cạnh đó, Thông tư số 76/2014/TT-BTC không điều chỉnh và áp dụng cho người được giao đất có thu tiền đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Bản án sơ thẩm còn cho rằng, theo các Mẫu quy định về Thông báo nộp thuế tại Thông tư 76/2014/TT-BTC và Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 đã được Cục Thuế Đà Nẵng áp dụng phù hợp với mẫu tương ứng với các Thông tư nêu trên;...

Cũng theo đơn kháng cáo, UBND TP Đà Nẵng cho rằng, trường hợp Thông báo thuế của Cục Thuế TP Đà Nẵng đối với người trúng đấu giá được quy định tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, chứ không phải áp dụng Thông tư số 76/2014/TT-BTC và Thông tư số 77/2014/TT-BTC như Bản án sơ thẩm đã nhận định là trái quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP nêu trên. 

Bên cạnh đó, Công ty Vipico chậm nộp tiền 52 ngày là đã vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, vi phạm phương án đấu giá, vi phạm Quy chế của cuộc đấu giá, vi phạm phiếu đăng ký đấu giá mà Công ty Vipico đã cam kết và vi phạm Biên bản đấu giá, thì UBND TP Đà Nẵng có quyền hủy kết quả đấu giá, không phụ thuộc vào bất cứ thời gian nào.

Viện dẫn các quy định tại điểm c Khoản 1, Điều 4 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, UBND TP Đà Nẵng cho rằng việc áp dụng theo quy định của pháp luật về đất đai để hủy kết quả đấu giá là đúng quy định nhưng tòa án cấp sơ thẩm chưa nghiên cứu kỹ pháp luật.

UBND TP Đà Nẵng cũng cho rằng, tại phiếu đăng ký đấu giá, Phương án đấu giá, Quy chế của cuộc đấu giá và cả Biên bản kết quả đấu giá đều quy định: Quá thời hạn quy định theo Thông báo của cơ quan thuế (kể cả đợt nộp đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế), tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không nộp tiền sử dụng đất theo quy định thì hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền đặt cược nộp ngân sách TP. Việc quy định và cam kết nêu trên, Công ty Vipico đã nghiên cứu trước khi tham gia đấu giá và đã cam kết chấp nhận thực hiện đúng quy định nếu trúng đấu giá, nhưng Công ty Vipico đã vi phạm và có lỗi trong việc chậm nộp tiền trúng đấu giá 52 ngày theo quy định. Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 hủy Quyết định số 4105/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của  UBND TP Đà Nẵng là có căn cứ và đúng với các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện của Công ty Vipico đối với UBND TP Đà Nẵng liên quan đến kết quả đấu giá lô đất A20 đường Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)
Phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện của Công ty Vipico đối với UBND TP Đà Nẵng liên quan đến kết quả đấu giá lô đất A20 đường Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

Ngoài các căn cứ nêu trên, ông Huỳnh Đức Thơ còn cho rằng, UBND TP Đà Nẵng còn phải thực hiện theo Báo cáo Kiểm toán ngân sách năm 2017 của Kiểm toán nhà nước.

Căn cứ Kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước nêu trên, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5443/QĐ-UBND hủy Quyết định số 4105/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất  đối với Khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt đối với Công ty Vipico là bắt buộc phải thực hiện, vì UBND TP Đà Nẵng là đơn vị được kiểm toán phải thực hiện đúng quy định Kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Luật Kiểm toán nhà nước.

Với những căn cứ pháp lý trên, UBND TP Đà Nẵng kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm mà TAND TP Đà Nẵng đã tuyên vào ngày 26/9/2019 vừa qua.